Jätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittisella ohjelmalla kunnat ohjaavat jätehuollon kehittämistä ja kiertotalouden edistämistä alueellaan. Ohjelmassa esitetään kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat jätepoliittista ohjelmaa.

Jätelautakunta vastaa jätepoliittisen ohjelman valmistelusta ja seuraa sen toteutumista. Kunnat hyväksyvät ohjelman. Aikaisempi jätepoliittinen ohjelma oli voimassa vuoteen 2022 saakka. Uudesta, vuoteen 2030 tähtäävästä ohjelmasta on valmistunut luonnos.

Jätehuollon kehittäminen

Tietoa uuden jätepoliittisen ohjelman laadinnasta

Lue lisää Jätehuollon kehittäminen Arrow

Palvelutaso

Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

Lue lisää Palvelutaso Arrow