Jätehuollon palvelutaso

Jätehuollon palvelutasossa määritellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso. Kunnalliset jätehuoltopalvelut toteuttaa palvelutason mukaisesti kuntien jäteyhtiö, Jätekukko.

Palvelutasossa on määritelty, kuinka Jätekukko toteuttaa jätteiden kuljetuspalvelut, sekajätteen aluekeräyspisteet ja Rinki-ekopisteitä täydentävät ekopisteet. Samoin on määritelty palvelutaso lajitteluasemille, vaarallisten jätteiden vastaanotolle sekä isokokoisten jätteiden ja isojen jäte-erien noutopalveluille. Palvelutasossa käsitellään myös Jätekukon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut.

Jätehuoltopalvelujen tilavaraukset kaavoituksessa

Jätehuollon palveluverkoston toimivan toteuttamisen varmistamiseksi on tärkeää, että kuntien kaavoituksessa otetaan huomioon jätehuollon tilatarpeet. Asiasta on laadittu kuntien kaavoittajia varten ohje, joka on vapaasti käytettävissä.

Jätehuollon ohjaus

Yleistä tietoa jätehuollon kehittämisestä

Lue lisää Jätehuollon ohjaus Arrow

Jätepoliittinen ohjelma

Tutustu jätehuollon kehittämistavoitteisiin ja -toimenpiteisiin

Lue lisää Jätepoliittinen ohjelma Arrow